Direct naar inhoud

Overstroomd...2015/16

Leerlingen van Mendel College en Lyceum Sancta Maria lezen Overstroomd van Eva Moraal

In het najaar van 2015 bezorgden wij 50 exemplaren van het boek Overstroomd bij zowel het Mendelcollege als het Lyceum Sancta Maria.
Leerlingen van derde en vierde klassen zijn samen met de betrokken leerkrachten dit spannende boek van Eva Moraal gaan lezen.

Overstroomd
Een liefdesgeschiedenis in het decor van een land dat is getroffen door zware overstromingen. Dat levert herkenbare tegenstellingen op tussen 'drogen' en 'natten'. En niet toevallig zijn de drogen rijk en de natten arm. En natuurlijk wordt dan een meisje van de 'drogen' verliefd op een jongen van de 'natten'….

Auteur Eva Moraal kwam op 18 april 2016 naar het lyceum Sancta Maria om in de klas van de leerkracht, Monique Hof, haar ervaringen te delen. Ze vertelde veel over de achtergronden van het boek en hoe ze er toe gekomen is zo'n verhaal te schrijven. Maar ook hoeveel discipline dat van haar vroeg. En ze legde uit dat een auteur pas kan leven van schrijven als je heel veel goed verkopende boeken hebt geschreven. En dat je daarvoor ook een goede uitgever nodig hebt.

Kortom, een mooie actie waar veel leerlingen van het Mendel College en het Lyceum Sancta Maria een heel positieve (lees)ervaring aan hebben opgedaan.

Deze actie werd mede mogelijk gemaakt door uitgeverij Lemniscaat die de 100 exemplaren van Overstroomd gratis ter beschikking stelde.

Overstroomd

Overstroomd

We bevinden ons in de tijd na de Grote Overstromingen. Het land is verdeeld in veilige, droge gebieden, en terreinen die gevaar lopen als het water weer stijgt. Ook de bevolking leeft strikt gescheiden: de Drogen vormen de rijke elite, de Natten het werkvolk dat een hard bestaan leidt om te overleven - en van waaruit steeds sterker verzet optreedt.

Nina is een Droge, de dochter van de Gouverneur. Tijdens de laatste overstroming is haar school getroffen en haar zusje verdronken. Daardoor is ze gedwongen om, zij het onder een andere naam, lessen te volgen op een school in het Natte gebied.
Op school wordt ze verplicht om met Max, een Natte, een werkstuk te maken. Wat met wederzijdse achterdocht begint, groeit al snel uit tot een fascinatie voor elkaars wereld en een ontluikende vriendschap. Maar de situatie is complex. Max' vader is omgekomen bij de laatste overstroming, en er worden vraagtekens gezet bij de rol die de Gouverneur daarbij speelde. Max' broer Li is nauw betrokken bij een gewelddadige verzetsgroep.

In afwisselende hoofdstukken lezen we door de ogen van Max en Nina hoe de situatie escaleert en uitmondt in een onontkoombare apotheose.

Eva Moraal

Eva Moraal (1982) studeerde geschiedenis en promoveerde aan de UvA. In opdracht van het NIOD (het Instituut voor Oorlogs-, Genocide- en Holocauststudies) werkte ze haar studie om tot het publieksboek Als ik morgen niet op transport ga…, over egodocumenten uit Kamp Westerbork.
Overstroomd is haar debuut.


Gemeente HaarlemH de Vries boekenSKOB
  • Gemaakt door Desk.nl
  • © 2012 LeesHit