Direct naar inhoud

Actueel

9 september 2019

Na 21 jaar einde Leeshit

Na 21 jaar heeft het bestuur van de Stichting Jeugdliteratuurprijs Haarlem besloten te stoppen met het organiseren van de jaarlijkse Leeshit.
Het besluit om te stoppen met de Leeshit hebben wij uiteraard weloverwogen genomen. Tot en met de 21ste editie van het afgelopen schooljaar was de Leeshit tenslotte een succes en voor veel docenten een goede mogelijkheid om op een veelzijdige manier met leerlingen actief met jeugdliteratuur bezig te zijn.
Sinds 1999 organiseerden we de Leeshit voor de eerste drie leerjaren van het voortgezet onderwijs in Haarlem e.o. en wilden daarmee een bijdrage leveren aan het bevorderen van het lezen van jeugdliteratuur door twaalf- tot vijftienjarigen.
Jaarlijks schreven gemiddeld zo'n vijf scholen zich in. Maar liefst 118 klassen hebben sinds 1999 deelgenomen en ruim 3000 leerlingen uit de eerste 3 leerjaren VO hebben binnen aansprekende thema's boeken gelezen en verwerkt tot een presentatie op het podium. Een prachtig resultaat waar we trots op zijn.

De laatste jaren echter, zien wij de deelname afnemen in zowel het aantal scholen als het aantal leerlingen. In de veranderende onderwijswereld haken docenten om diverse - begrijpelijke - redenen af; gebrek aan tijd, ruimte en facilitering spelen vaak een rol. En waar voorheen volledige klassen van 30 leerlingen deelnamen, zien wij nu meer en meer samengestelde groepen van om en nabij de 10 leerlingen.
Deze afname betekent dat de inzet van (vrijwillige) tijd, inspanningen en geld (subsidies en sponsoring) helaas niet meer in verhouding staan tot het aantal leerlingen dat we jaarlijks bereiken.
In gesprekken met andere professionals hebben we gezocht naar een nieuwe vorm voor de Leeshit. Omdat het niet tot een - voor de Stichting - haalbaar alternatief heeft geleid, is definitief besloten te stoppen.

Dank aan allen die in de loop der jaren betrokken zijn geweest bij het 'neerzetten' van de Leeshit: alle oud-bestuursleden van de Stichting, de Gemeente Haarlem voor de jaarlijkse subsidie, diverse organisaties/stichtingen voor o.a. de sponsorgelden en het bekostigen van de website; de Bibliotheek , Boekhandel H. De Vries, de juryleden en vele anderen voor de plezierige samenwerking en bovenal alle scholen, docenten en leerlingen voor de samenwerking en enthousiaste deelname!


Gemeente HaarlemH de Vries boekenSKOB
  • Gemaakt door Desk.nl
  • © 2012 LeesHit